Välkommen till SSARs dynamiska Årsrapport

Svenska Skulder och Armbågs Registret (SSAR) är ett nationellt kvalitetsregister som startade 1 januari 1999 på initiativ från Svenska Skulder och ArmbågsSällskapet.
Läkare, ortopedkliniker och patienter rapporterar data till registret för att registrera och följa upp patienter med behandlingar i axel och armbåge, för närvarande gäller det ledplastikoperationer.
Den här sidan kompletterar diagrammen i SSARs tryckta Årsrapport och den ger en möjlighet att anpassa diagrammen efter egna intressen. Genom några enkla val får du tillgång till ett antal olika diagram på en övergripande nivå som du kan anpassa efter just ditt behov av filtrering och gruppering av data. Sidan är i första hand anpassad för en datorskärm, inte mobila enheter. Resultatet på skärmen går att skriva ut. Problem har noterats med vissa webbläsare, t ex Explorer, pröva gärna Firefox eller Chrome som förefaller vara något pålitligare.
”Error” indikerar att data saknas för urvalet
Nu finns data för axelplastiker och armbågsplastiker, årsrapporten baseras på det som rapporterats till registret. Ny beräkning av årsrapporten sker från varje årsskifte, aktuella data uppdateras varje vecka. Registrets hemsida finns på http://ssas.se/kval/
För enskilda kliniker finns en klinikvis redovisning med inloggning till klinikens egna data för axelregistret. Dessa innehåller hela klinikens datamängd fram till senaste uppdatering som sker regelbundet, med jämförelse mot rikets resultat. Behörighet för inloggning till klinikens resultat, med SITHS-kort via HSAID, kan ansökas via formulär under ”Dokument” i menyraden ovan.
Följande rapportkategorier finns:

Basdata

Graferna visar hur diagnoser och antal registreringar samt ingångsdata fördelar sig. Man kan filtrera och gruppera på olika urval på region, ålder, kön och år.

Resultatmått

Graferna visar behandlingsresultat på diagnos, patientrapporterade mått (WOOS, EQ-5D samt nöjdhet) vid vid uppföljning efter operation.

Kvalitetsmål

Graferna visar behandlingsresultatets förändring över tiden som registret verkat, samt hur rekommendationer och rapporterade resultat har påverkat behandlingsrutiner över åren.

Har du några frågor om hur tjänsten fungerar, ta då kontakt med:
Björn Salomonsson
bjorn.salomonsson@ds.se

Welcome to SSAR dynamic annual statistical report

This is the dynamic website from the Swedish Shoulder and Elbow Register of the register results on an aggregated level. By several simple choices the graphs the visitors have a possibility to select or filter the presentations to the viewers own choice. Error indicates that the choice lack of enough data. The graphs are divided into three kinds, and for the international visitor to this site there will be short explanations in English to each graph. This text will also be available from documents (Dokument) in the top field.
“Error” indicates lack of data for the selected view.
Continue from the top field with the “Public reports” (Publika rapporter) to select shoulder (axel) or elbow (armbåge).
The result on the screen is possible to print.
The register website is located at http://ssas.se/kval/

Baseline data

Graphs on number of procedures and frequencies of data.

Outcome

Graphs on outcome measures, scores at follow up and re-operations.

Quality measures

Effect over time during the time of the registers existence.

With questions about this site please contact
Björn Salomonsson
bjorn.salomonsson@ds.se